معنی و ترجمه کلمه چاره ناپذیر به انگلیسی چاره ناپذیر یعنی چه

چاره ناپذیر

ineluctable
irremediable
unavoidable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها