معنی و ترجمه کلمه چاره به انگلیسی چاره یعنی چه

چاره

alternative
makeshift
pis aller
recourse
remedy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها