معنی و ترجمه کلمه چارپاره به انگلیسی چارپاره یعنی چه

چارپاره

buckshot
slug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها