معنی و ترجمه کلمه چارپایه به انگلیسی چارپایه یعنی چه

چارپایه

stool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها