معنی و ترجمه کلمه چارچوب آهنى به انگلیسی چارچوب آهنى یعنی چه

چارچوب آهنى

grating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها