معنی و ترجمه کلمه چاقوى کالبد شکافى به انگلیسی چاقوى کالبد شکافى یعنی چه

چاقوى کالبد شکافى

scalpel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها