معنی و ترجمه کلمه چاه مستراح به انگلیسی چاه مستراح یعنی چه

چاه مستراح

cesspit
cesspool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها