معنی و ترجمه کلمه چاپلوسانه ستودن به انگلیسی چاپلوسانه ستودن یعنی چه

چاپلوسانه ستودن

adulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها