معنی و ترجمه کلمه چاپى به انگلیسی چاپى یعنی چه

چاپى

letterpress
typographic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها