معنی و ترجمه کلمه چاپگر برخوردى به انگلیسی چاپگر برخوردى یعنی چه

چاپگر برخوردى

impact printer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها