معنی و ترجمه کلمه چاپگر تصویر بردار به انگلیسی چاپگر تصویر بردار یعنی چه

چاپگر تصویر بردار

xerographic printer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها