معنی و ترجمه کلمه چاپگر دخشه اى به انگلیسی چاپگر دخشه اى یعنی چه

چاپگر دخشه اى

character printer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها