معنی و ترجمه کلمه چاپگر سطرى به انگلیسی چاپگر سطرى یعنی چه

چاپگر سطرى

line printer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها