معنی و ترجمه کلمه چاپگر سیمى به انگلیسی چاپگر سیمى یعنی چه

چاپگر سیمى

wire printer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها