معنی و ترجمه کلمه چاپگر طبله اى به انگلیسی چاپگر طبله اى یعنی چه

چاپگر طبله اى

drum printer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها