معنی و ترجمه کلمه چاپگر یا ماتریس نقطه اى به انگلیسی چاپگر یا ماتریس نقطه اى یعنی چه

چاپگر یا ماتریس نقطه اى

dot matrix printer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها