معنی و ترجمه کلمه چاپیدن به انگلیسی چاپیدن یعنی چه

چاپیدن

fleece
harry
hurry
loot
plunder
rob

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها