معنی و ترجمه کلمه چاپ زدن به انگلیسی چاپ زدن یعنی چه

چاپ زدن

invent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها