معنی و ترجمه کلمه چاکرى کردن به انگلیسی چاکرى کردن یعنی چه

چاکرى کردن

lackey
lacquey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها