معنی و ترجمه کلمه چاکناى به انگلیسی چاکناى یعنی چه

چاکناى

glottis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها