معنی و ترجمه کلمه چاک خوردن به انگلیسی چاک خوردن یعنی چه

چاک خوردن

sliver


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها