معنی و ترجمه کلمه چاک دادن به انگلیسی چاک دادن یعنی چه

چاک دادن

incise
kerf
rift
scotch
slash
slit
strip
tear
unseam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها