معنی و ترجمه کلمه چاک دار به انگلیسی چاک دار یعنی چه

چاک دار

laciniate
laciniated
rictal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها