معنی و ترجمه کلمه چاک دهان پرندگان به انگلیسی چاک دهان پرندگان یعنی چه

چاک دهان پرندگان

rictus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها