معنی و ترجمه کلمه چاک دهان به انگلیسی چاک دهان یعنی چه

چاک دهان

rictus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها