معنی و ترجمه کلمه چاک به انگلیسی چاک یعنی چه

چاک

cut
fissure
fisure
hack
incision
interstice
kerf
rift
rip
scissor
scotch
slashing
slit
slot
split
stoma
suture
tear


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها