معنی و ترجمه کلمه چتر نجات به انگلیسی چتر نجات یعنی چه

چتر نجات

parachute

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها