معنی و ترجمه کلمه چتر به انگلیسی چتر یعنی چه

چتر

pileum
umbrella


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها