معنی و ترجمه کلمه چراغانى کردن به انگلیسی چراغانى کردن یعنی چه

چراغانى کردن

illuminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها