معنی و ترجمه کلمه چراغ راهنماى اتومبیل به انگلیسی چراغ راهنماى اتومبیل یعنی چه

چراغ راهنماى اتومبیل

blinker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها