معنی و ترجمه کلمه چراغ علامت توقف وسایط نقلیه به انگلیسی چراغ علامت توقف وسایط نقلیه یعنی چه

چراغ علامت توقف وسایط نقلیه

stoplight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها