معنی و ترجمه کلمه چراغ کوچک اجاق گاز و امثال آن به انگلیسی چراغ کوچک اجاق گاز و امثال آن یعنی چه

چراغ کوچک اجاق گاز و امثال آن

pilot burner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها