معنی و ترجمه کلمه چراغ یا نور قوى به انگلیسی چراغ یا نور قوى یعنی چه

چراغ یا نور قوى

limelight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها