معنی و ترجمه کلمه چراندن به انگلیسی چراندن یعنی چه

چراندن

feed
grass
graze
summer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها