معنی و ترجمه کلمه چراگاه گوسفند به انگلیسی چراگاه گوسفند یعنی چه

چراگاه گوسفند

sheepwalk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها