معنی و ترجمه کلمه چربى خوک به انگلیسی چربى خوک یعنی چه

چربى خوک

lard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها