معنی و ترجمه کلمه چربى زدن به انگلیسی چربى زدن یعنی چه

چربى زدن

lard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها