معنی و ترجمه کلمه چربى مانند به انگلیسی چربى مانند یعنی چه

چربى مانند

fatty
lipomatous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها