معنی و ترجمه کلمه چربى پشت خوک به انگلیسی چربى پشت خوک یعنی چه

چربى پشت خوک

fatback

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها