معنی و ترجمه کلمه چربى پشم که در آرایش مورد استعمال دارد به انگلیسی چربى پشم که در آرایش مورد استعمال دارد یعنی چه

چربى پشم که در آرایش مورد استعمال دارد

lanoloin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها