معنی و ترجمه کلمه چربى پى به انگلیسی چربى پى یعنی چه

چربى پى

myelin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها