معنی و ترجمه کلمه چربیدن به انگلیسی چربیدن یعنی چه

چربیدن

predominate
prevail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها