معنی و ترجمه کلمه چرت زن به انگلیسی چرت زن یعنی چه

چرت زن

dozy
drowsy
napper
snoozer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها