معنی و ترجمه کلمه چرخاندن دم هواپیما بمنظور کاستن سرعت آن به انگلیسی چرخاندن دم هواپیما بمنظور کاستن سرعت آن یعنی چه

چرخاندن دم هواپیما بمنظور کاستن سرعت آن

fishtail


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها