معنی و ترجمه کلمه چرخاندن دم هواپیما بمنظور کاستن سرعت آن به انگلیسی چرخاندن دم هواپیما بمنظور کاستن سرعت آن یعنی چه

چرخاندن دم هواپیما بمنظور کاستن سرعت آن

fishtail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها