معنی و ترجمه کلمه چرخانیدن به انگلیسی چرخانیدن یعنی چه

چرخانیدن

whirl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها