معنی و ترجمه کلمه چرخساز به انگلیسی چرخساز یعنی چه

چرخساز

wheelwright

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها