معنی و ترجمه کلمه چرخش به یک سو به انگلیسی چرخش به یک سو یعنی چه

چرخش به یک سو

sidespin


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها