معنی و ترجمه کلمه چرخش هنگام رقص همراه با آواز دسته جمعى به انگلیسی چرخش هنگام رقص همراه با آواز دسته جمعى یعنی چه

چرخش هنگام رقص همراه با آواز دسته جمعى

strophe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها