معنی و ترجمه کلمه چرخش پذیر به انگلیسی چرخش پذیر یعنی چه

چرخش پذیر

rotatable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها