معنی و ترجمه کلمه چرخندگى به انگلیسی چرخندگى یعنی چه

چرخندگى

bolubility
volubility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها